O ŠTĚSTÍ A EUDAIMONII

Ač slovo “eudaimonia” je často překládáno jako “štěstí”, není to úplně přesný výklad. Tento výraz řeckého původu vychází z Aristotelové filozofie a z etomologického hlediska je složeno ze slova “eu” (“blaho”, “štěstí”) a “daimon” (“duchaplnost” nebo “božství”, v širším slova smyslu znamenající hojnost či bohatství). Často používaný termín “štěstí” odkazuje více na stav mysli, který…

Vztah jako emoční jízda a cesta k sobě

Tím , že je partnerství jedním z nejdůležitějších životních vztahů, je spojený taky se silnými emocemi. Tento vztah bývá nebo může být naplněný obrovským elánem, radostí, pocitem štěstí a bezpečí, ale i velkou frustrací, pocity zranění, vzteku, smutku, zklamání. Každý máme jiná očekávání, potřeby, přání a vnitřní nastavení a motivace, a tak, aby vztah byl harmonický a pořád…

ZMĚŇME SVŮJ ŽIVOT

Kreativní přístup k našim životům Když jsem zvažovala námět prvního článku, napadala mě nejrůznější témata, ale žádné z nich se mi nezdálo dost dobré. Možná právě to mě přivedlo k zamyšlení se nad procesem tvoření. Všichni vlastníme určitý inventář nápadů či zásobník našich dovedností a nástrojů, které nám v tvoření čehokoliv mohou pomoci a posunout…